FORGOT YOUR DETAILS?

התופים שלנו הינם כלי נגינה ייחודיים ומקוריים. התופים נבנים בעבודת יד. מעל התופים יש עור עזים מתוח עם חבלים המותחים את העור. 

הטיפול המסור שלנו מאפשר לתופים את הצליל המדהים שלהם. 

כל כלי שאנו יוצרים הוא עשוי עבודת יד ולכן הוא ייחודי ואין כלי זהה לו. מה שמבטיח שלכל שקרה יש צליל ייחודי משל עצמו. יש שוני בין הצליל של כל תוף, עם זאתאנו מקפידים שכל תוף שאנחנו מייצרים יראה וישמע מדהים!

TOP