FORGOT YOUR DETAILS?

הפנדרו שלנו הינו כלי נגינה ייחודי ומקורי. הפנדרואים שלנו נבנים בעבודת יד. מעל הפנדרו נמתח עור עזים באיכות מדהימה.
הטיפול המסור שלנו מאפשר לפנדרו את הצליל המדהים שלו.
כל כלי שאנו יוצרים הוא עשוי עבודת יד ולכן הוא ייחודי ואין כלי זהה לו. מה שמבטיח שלכל כלי נגינה יש צליל ייחודי משל עצמו. יש שוני בין הצליל של כל פנדרו, עם זאת אנו מקפידים שכל פנדרו שאנחנו מייצרים יראה וישמע מדהים!

TOP